Vereniging Rijksinspectie van het Onderwijs

Vakmanschap met Oog voor het Kind

Jaarplan 2023-2024

We leven in uitdagende tijden en dat betekent dat we als VRO een stap vooruit willen en moeten zetten om ook in 2023-2024 mee te denken en mee te doen. De ambities voor het komende schooljaar hebben we inmiddels vastgelegd in het onderstaande jaarplan, dat door het bestuur op 28 augustus is vastgesteld en in de Algemene Ledenvergadering (ALV) in september nader zal worden toegelicht.