Vereniging Rijksinspectie van het Onderwijs

Vakmanschap met Oog voor het Kind

Over de VRO

De Inspectie van het Onderwijs heeft een eigen beroepsvereniging en alle collega's zijn van harte welkom om als lid met elkaar het gesprek aan te gaan over de vraag hoe we samen verder kunnen bouwen aan ons mooie beroep.

Als je meer wilt weten over het fundament, waarop we als VRO voortbouwen, klik dan door op een van de volgende pagina's:

 • Oog voor het kind
  Waar komt deze slogan vandaan en wat betekent dit voor jou in de praktijk?
 • Statuten
  De formele doelen en afspraken vind je in de statuten.
 • Organisatie
  Wie vormen het bestuur en wie zijn namens de VRO lid van de Ondernemingsraad? 
 • Partners
  De VRO werkt met veel professionele organisaties samen om kennis en ervaringen uit te wisselen.
bea_37839085_cm-f
bea_37839085_cm-f
gesf_49621276_cm-y
gesf_49621276_cm-y
kanzf_3934896_cm-a
kanzf_3934896_cm-a
logo
logo