Vereniging Rijksinspectie van het Onderwijs

Vakmanschap met Oog voor het Kind

De organisatie

Voor de VRO zijn de leden uiteraard het belangrijkst. Dit geldt zowel voor degenen, die nu bij de inspectie werken als voor degenen, die de inspectie hebben verlaten maar zich nog steeds met hart en ziel verbonden voelen met ons.

De VRO heeft momenteel vijf leden in het bestuur:

  • Ruben van Waardhuizen - voorzitter
  • Mickey Valkenburg-Waringa - penningmeester
  • Kees Lintermans - secretaris
  • Hugo Joustra - bestuurslid
  • Hella Wairata - bestuurslid 


Daarnaast heeft de VRO in totaal 5 leden, die lid zijn van de Ondernemingsraad en daarmee kunnen we als beroepsvereniging de bestuurder een positief kritische spiegel voorhouden met OoR van ons mooie vak.

  • Jolanda Post - voorzitter OR
  • Anne Bergsma - lid van het DB
  • Arthur Daniëls - lid
  • Razia Khawaja - lid
  • Kees Lintermans - lid  


Als je vragen of suggesties hebt, waarmee we als bestuur of als ondernemingsraad ons vak verder kunnen versterken, aarzel niet en neem contact met ons op.