Vereniging Rijksinspectie van het Onderwijs

Vakmanschap met Oog voor het Kind

Verdieping

Als VRO zoeken we naar verdieping en verbreding in de manier waarop we ons werk voor de inspectie kunnen doen. Daarbij volgen we niet alleen de ontwikkelingen in het onderwijs en in onze samenleving, maar we gaan hierover ook met elkaar in gesprek wat leidt tot concrete handvatten voor onze leden en collega's. Uitgewerkte voorbeelden, die nu weer actueel zijn, vind je hier.

  • Beroepsstandaarden - uitgewerkt met de input van meer dan 100 collega's en de IGO in 2017.
  • Deep Democracy - een eerste stap hebben we in het voorjaar van 2023 gezet en dit krijgt zeker een vervolg. 

Wil je hierover meer weten? Houd dan in ieder geval onze site in de gaten en meld je aan voor de workshops en presentaties in het schooljaar 2023-2024, want het worden mooie en spannende tijden.